Visa som printvänlig

Europeiska Kommissionen lanserar översyn av EU:s satellit- och kabeldirektiv

Som en del i Europeiska Kommissionens planer på att modernisera upphovsrätt i strategin för en digital inre marknad så söker Kommissionen nu samråd angående satellit- och kabeldirektivet (Rådets direktiv 93/83/EEG).

Kommissionen har klargjort [PDF] att samrådet har två syften:

  1. utvärdera direktivet gentemot handlingsplanen för en bättre och enklare lagstiftning samt ifall direktivet har förbättrat tillgången till gränsöverskridande sändningar; och
  2. i sammanhanget för en digital inre marknad, och konsumenters nya tittarvanor, utvärdera behovet av att expandera satellit- och kabeldirektivet till att också täcka internetsändningar.

Anmärkningsvärt är att Kommissionen specifikt tar upp frågan om att expandera härkomstprincipen till internetsändningar, förmodligen med målet att förebygga geoblockering inom EU (geoblockering innebär att tillgången till internetbaserat material begränsas till vissa geografiska områden). Härkomstprincipen i direktivet tillåter sändarföretag att lagligt sända innehåll till hela EU när rättigheter har säkerställts i ursprungslandet. Kommissionen väntas också lansera ett särskilt samråd om geoblockering i September 2015.

Svar ska ha kommit in till Kommissionen senast 16 november 2015.

Ifall ni har några frågor angående samrådet, vänligen kontakta Christian Ernhede (ce@prudens.se).