Visa som printvänlig

Europeiska Kommissionen lanserar samråd angående EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster

Som en del i Europeiska Kommissionens strategi för en digital inre marknad så söker Kommissionen nu samråd angående direktiv 2010/13/EU om audiovisuella medietjänster.

Samrådet söker bland annat specifik feedback på följande punkter:

  1. om direktivets tillämpningsområde bör utvidgas ifrån TV-sändningar och beställningstjänster till att även omfatta webbtjänster med användargenererat innehåll såsom YouTube;
  2. huruvida den så kallade graderade regleringsprincipen, där särskilda regler är strängare för TV-sändningar än för beställningstjänster, är lämplig eller om grundläggande regler bör gälla för alla tjänster;
  3. hurvida principen om ursprungsland, varpå företag kan tillhandahålla sina tjänster inom EU genom att endast följa reglerna i det land där de är baserade, är relevant och ändamålsenlig; och
  4. ifall direktivets geografiska tillämpningsområde bör utvidgas till att även innefatta tjänster som är baserade utanför EU.

Beroende på resultaten från samrådet så kommer Kommissionen eventuellt att föreslå en uppdatering av direktivet. Svar ska ha nått Kommissionen senast 30 September 2015.

Ifall ni har några frågor angående samrådet, vänligen kontakta Christian Ernhede (ce@prudens.se).