Visa som printvänlig

Konservativa förväntningar inför den kommande handlingsplanen för finansiella tjänster

På mötet i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för långsiktiga investeringar den 22 september 2015 så satte Niall Bohan, enhetschef för kapitalmarknadsunionen på europeiska kommissionens DG FISMA, konservativa förväntningar för lagstiftning av de senaste utvecklingarna på kapitalmarknaderna.

Dessa punkter förväntas vara reflekterade i den kommande handlingsplanen för finansiella tjänster som publiceras 30 september 2015.

Noterbart är att Bohan bekräftade att initiativ rörande gräsrotsfinansiering är intressanta för framtida kapitalmarknader men att de fortfarande inte är redo för lagstiftning, och mer kontroversiellt, att detsamma gäller för klimatobligationer (eller green bonds).

Behovet för lagstiftning av marknaden för klimatobligationer kan dock hävdas vara stort då så kallad “greenwashing” idag är vanligt i frånvaron av klara bindande standarder. Bohan hävdade dock att marknaden för klimatobligationer behöver stabiliseras ytterligare innan den kan lagstiftas och han uttryckte även åsikten att innebörden av klimatvänlig fortfarande inte är klargjord. För klimatobligationer så kan man dock hävda att marknaden kan förstöras både genom olämplig lagstiftning såväl som genom frånvaron av klara lagliga standarder som klargör att inte alla obligationer kan marknadsföras som klimatvänliga.

Ifall ni har några frågor angående kapitalmarknadsunionen eller den tvärpolitiska gruppen för långsiktiga investeringar, vänligen kontakta Christian Ernhede (ce@prudens.se).