Våra tjänster

Vi hjälper våra klienter att förstå och påverka deras rättsliga omvärld.

Juridisk rådgivning

Vi stödjer våra klienters strategiska mål genom att erbjuda kreativ, pålitlig och banbrytande rådgivning vilket ger en bättre förståelse och hantering av juridiska risker och möjligheter i våra klienters verksamheter. Genom att ha relevanta regelverk inom EU som vår utgångspunkt, snarare än ett nationellt perspektiv, så är vi strategiskt välplacerade för att identifiera möjligheter och risker samt försvara såväl stora multinationella som små lokala klienters intressen.

Utarbeta juridiska dokument. Vi har särskild kompetens och erfarenhet med att utarbeta komplexa juridiska avtal och villkor. Vare sig det rör nya dokument eller granskning av be- fintlig dokumentation.

Flerspråkiga dokument. I dagens Europa är ett språk ofta inte till- räckligt och juridisk dokumentation är inte undantagen. Vi är er one-stop shop för kostnadseffektiva fler- språkiga juridiska dokument.

Juridisk efterlevnad. Vi kan hjälpa er med att granska era juridiska risker samt optimera rutiner och imple- mentationer för att säkerställa att ni agerar helt i enlighet med lagar och regler.


Omvärldsbevakning

Internationella överenskommelser, beslut och lagförslag kan ha långtgående konsekvenser för både stora och små företag och därför är det viktigt att delta i diskussionen från början. PR-firmor saknar ofta juridisk förståelse för att effektivt analysera konsekvenser medans för allmänna juristbyråer är internationella initiativ ofta en eftertanke. Vår kombination av internationell juridisk expertis och fokus på att effektivt påverka beslutsprocessen från början är vad som särskiljer oss från PR-firmor och allmänna juristbyråer.

Juridisk bevakning och analys. Vi kan punktbevaka lagförslag och initiativ samt analysera dess konsekvenser för er bransch och verksamhet.

Ert ombud på plats. Kostnadseffektiv lokal närvaro och representering för EU-sammanträffanden och konferenser.

Expanderat kontaktnät. Vi hjälper er att etablera en EU-närvaro och öppnar dörrar för alliansbyggande och lokal förståelse.


Politisk kommunikation

Arrangera evenemang. Vår er- farenhet av att anordna evenemang i Bryssel gör att vi effektivt kan sprida ert budskap till nyckel-personer i EU eller generellt till Europas presskår och allmänhet.

Lansera kampanjer. Vi hjälper er gärna med att organisera en målmedveten och pragmatisk kampanj för att nå ut med ert budskap till allmänheten och/eller beslutsfattare inom EU.

Integrerade lösningar. Vår digitala expertis, erfarenhet av att arrangera konferenser och juridisk förståelse ger oss unika möjligheter att nå ut med ert budskap på flera nivåer.