Expertis

Exceptionell juridisk och politisk förståelse inom specifikt avgränsade verksamhetsområden av EU-rätt.

Konstitutionell rätt

EU institutionernas specifika procedurer kan ibland vara oklara även för erfarna lobbyister såväl som för allmänna jurister. Våra detaljerade analyser av förfaranden, baserat på noggrann juridisk efterforskning, möjliggör bättre uppskattning av tidsplaner och processer för att få ut det mesta av resurser som läggs ner på politiskt påtryckningsarbete. I synnerhet ifall ett bevakat lagförslag tar en oväntad vändning.


Medborgerliga rättigheter

Det sker enormt mycket inom ramen för medborgerliga rättigheter på EU-nivå men initiativen analyseras ofta utan att fullt beakta dess sammanhang. Detta leder till en ofullständig bild av den rättsliga miljön och kan vara kontraproduktivt för långsiktiga mål. I synnerhet ifall de sätts i sammanhang såsom socialt ansvar och CSR.

Vår juridiska expertis ger oss en annan utgångspunkt. Vi arbetar utifrån att sådana initiativ i grunden är en fråga om medborgerliga (och ofta mänskliga) rättigheter. Det ger bättre genomslag för våra idéer på en politisk nivå, skapar en mer fullständig bild för våra klienter och ärligare relationer med klienters intressenter.


Immateriella rättigheter

Att skydda och produktivt använda immateriella tillgångar är en viktigt aspekt för långsiktig expansion och framgång för näst intill alla företag inte minst inom den digitala ekonomin. Vi har bred erfarenhet av att skydda immateriella tillgångar i digitala sammanhang på både juridisk och strategisk nivå, och följer aktivt nya EU-initiativ.


Internationell handel

Gränsöverskridande handel kan innebära fantastiska möjligheter för expansion både inom EU och bortom. Att ha en sund internationell strategi och att vara välinformerad om både lokala och internationella aspekter från början kan således vara en game changer som verkligen särskiljer ett internationellt företag från dess regionala konkurrenter. Vi har grundlig erfarenhet från internationellt arbete på EU-nivå och relationer till omvärlden.