Nyheter & analys

Europeiska Kommissionen lanserar översyn av EU:s direktiv om elektronisk integritet

Efter att nyligen ha avslutat arbetet med den nya dataskyddsförordningen så söker Kommissionen nu samråd angående det relaterade direktivet om elektronisk integritet (direktiv 2002/58/EG).


EU-USA:s överenskommelse om skydd av personuppgifter ogiltigförklarat

I ett välpublicerat beslut idag (6 oktober 2015), förklarade EU domstolen att den så kallade Safe Harbor överenskommelsen mellan Europeiska Kommissionen och USA är ogiltig. Beslutet förväntas ha långtgående konsekvenser för molntjänster och sociala nätverk såväl som för organisationer som använder sig av molntjänster för att hantera personuppgifter.


Konservativa förväntningar inför den kommande handlingsplanen för finansiella tjänster

På mötet i Europaparlamentets tvärpolitiska grupp för långsiktiga investeringar den 22 september 2015 så satte Niall Bohan, enhetschef för kapitalmarknadsunionen på europeiska kommissionens DG FISMA, konservativa förväntningar för lagstiftning av de senaste utvecklingarna på kapitalmarknaderna.


Europeiska Kommissionen lanserar översyn av EU:s satellit- och kabeldirektiv

Som en del i Europeiska Kommissionens planer på att modernisera upphovsrätt i strategin för en digital inre marknad så söker Kommissionen nu samråd angående satellit- och kabeldirektivet (Rådets direktiv 93/83/EEG).


Europeiska Kommissionen lanserar samråd angående EU:s direktiv om audiovisuella medietjänster

Som en del i Europeiska Kommissionens strategi för en digital inre marknad så söker Kommissionen nu samråd angående direktiv 2010/13/EU om audiovisuella medietjänster.