Tjänster

Kreativa handlingsalternativ för att uppnå klienters affärsmässiga, allmännyttiga eller ideella mål.

Omvärldsbevakning

Internationella överenskommelser, beslut och lagförslag kan ha långtgående konsekvenser för både stora och små företag och därför är det viktigt att delta i diskussionen från början. PR-firmor saknar ofta juridisk förståelse för att effektivt analysera konsekvenser medans för allmänna juristbyråer är internationella initiativ ofta en eftertanke. Vår kombination av internationell juridisk expertis och fokus på att effektivt påverka beslutsprocessen från början är vad som särskiljer oss från PR-firmor och allmänna juristbyråer.

Juridisk bevakning. Punktbevakning av lagförslag och initiativ samt analys av konsekvenser för er bransch och verksamhet.

Ert ombud på plats. Företräder klienter vid EU-institutionerna för kostnadseffektiv lokal närvaro och representering.

Expanderat kontaktnät. Rådgivning och hjälp med etablering av EU-närvaro och öppnar dörrar för alliansbyggande och lokal förståelse.

Som en del av vår EU-bevakning erbjuder vi nyhetstjänsten STATUSQUO:EU; en gratistjänst på engelska med de senaste nyheterna inom specifika ämnesområden.


Juridisk rådgivning

Stödjer klienters strategiska mål genom att erbjuda kreativ, pålitlig och banbrytande rådgivning vilket ger en bättre förståelse och hantering av juridiska risker och möjligheter i klienters verksamheter. Genom att ha relevanta regelverk inom EU som vår utgångspunkt, snarare än ett nationellt perspektiv, så är vi strategiskt välplacerade för att identifiera möjligheter och risker i god tid samt försvara såväl stora multinationella som små lokala klienters intressen.

Juridiska dokument. Särskild kompetens och erfarenhet med att utarbeta komplexa juridiska avtal och villkor. Vare sig det rör nya dokument eller granskning av befintlig dokumentation.

Flerspråkiga dokument. I dagens Europa är ett språk ofta inte tillräckligt och juridisk dokumentation är inte undantagen. Vi erbjuder en one-stop shop för kostnadseffektiva flerspråkiga juridiska dokument.

Juridisk efterlevnad. Hjälper med att granska era juridiska risker samt optimera rutiner och implementa­tioner för att säkerställa att ni agerar helt i enlighet med lagar och regler.


Politisk kommunikation

Arrangera evenemang. Erfarenhet av att anordna evenemang i Bryssel möjliggör effektiv spridning av ert budskap till nyckelpersoner i EU eller generellt till Europas presskår och allmänhet.

Lansera kampanjer. Hjälp med att organisera en målmedveten och pragmatisk kampanj för att nå ut med ert budskap till allmänheten och/eller beslutsfattare inom EU.

Digitala möjligheter. Vi hjälper klienter med at få ut det mesta av kampanjer och evenemang genom att utveckla tekniska lösningar baserat på klienters unika behov.