Vi är en juridisk boutiquebyrå med EU-fokus och grundlig förståelse för teknik och media. Våra lösningar för komplexa rättsliga utmaningar skapar insyn och inflytande för våra klienter.

Europeiska Kommissionen lanserar översyn av EU:s direktiv om elektronisk integritet

Efter att nyligen ha avslutat arbetet med den nya dataskyddsförordningen så söker Kommissionen nu samråd angående det relaterade direktivet om elektronisk integritet (direktiv 2002/58/EG).