Vi är en juridisk boutiquebyrå med internationell fokus och grundlig förståelse för teknik och media. Våra lösningar på komplexa rättsliga utmaningar skapar insyn och inflytande för våra klienter.

Europeiska Kommissionen lanserar översyn av EU:s direktiv om elektronisk integritet

Efter att nyligen ha avslutat arbetet med den nya dataskyddsförordningen så söker Kommissionen nu samråd angående det relaterade direktivet om elektronisk integritet (direktiv 2002/58/EG).