Rättsligt meddelande

Inledning

PRUDENS AB med organisationsnummer 556902-1966 är registrerat på adressen Hässletvägen 47, 439 32 Onsala. Om du har frågor angående webbplatsen eller dess innehåll, vänligen kontakta oss.

 1. Stycken & hyperlänkar

  1. Titlar, undertitlar, numreringar och hyperlänkar i detta rättsliga meddelande har endast referenssyfte och skall inte ges rättslig innebörd.
  2. Titlar, undertitlar, numreringar och hyperlänkar skall inte ses som tolkningsindikationer för de paragrafer de relaterar till.
 2. Hela rättsliga meddelandet

  1. Hela detta HTML-dokumentet utgör ett rättsligt meddelande och integrerar alla paragrafer och sektioner oavsett titlar, undertitlar och numreringar.
  2. Hyperlänkar i detta rättsliga meddelande har endast referenssyfte skall inte ges rättslig innebörd.
 3. Eventuella förändringar

  1. PRUDENS AB kan uppdatera och ändra hela eller delar av detta rättsliga meddelande utan att ge förvarning eller annan notifikation.
  2. Genom fortsatt användande av denna webbplats efter ändringar av detta rättsliga meddelande så godkänner du det uppdaterade rättsliga meddelandet.
 4. Avskildhet

  1. Ifall någon paragraf (eller del därav) visar sig vara ogiltig, ogenomförbar eller olaglig, så skall de övriga delarna av detta rättsliga meddelande kvarstå.
  2. Ifall någon ogiltig, ogenomförbar eller olaglig paragraf skulle bli giltig, genomförbar eller laglig genom att radera en del därav så skall paragrafen modifieras för att verkställa avsikten med paragrafen.
 5. Gällande lag

  1. Detta rättsliga meddelande skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk lag.

  2. Tvist om tolkning eller tillämpning skall avgöras i svensk domstol med Varbergs tingsrätt som första instans.

   Användarvillkor

 6. Tillgänglighet

  1. PRUDENS AB garanterar inte tillgängligheten till denna webbplats eller till material som visas på denna webbplats.
  2. PRUDENS AB kan stänga av, ta bort eller förändra delar av eller hela denna webbplats utan förvarning eller notifikation.
 7. Upphovsrätt & varumärken

  1. PRUDENS AB äger upphovsrätten (© 2012-2020) till allt material publicerat på denna webbplats om inte annat anges.
  2. Termen “PRUDENS” i alla skriftliga och visuella former presenterade på denna webbplats, inklusive bilder och logotyper, är varumärken tillhörande PRUDENS AB.
  3. Denna webbplats använder licensierade typsnitt:
   1. “Fira Sans” licensierat under SIL Open Font License Version 1.1 av The Mozilla Foundation och Telefonica S.A.; och
   2. “FF Tisa” licensierat av Monotype GmbH.
  4. Du får inte reproducera något material på denna webbplats utan skriftligt tillstånd från PRUDENS AB.
 8. Disclaimer

  1. Information som publiceras på denna webbplats är av generisk art, har producerats av PRUDENS AB i informationssyfte och utgör inte på något sätt juridisk rådgivning.
  2. Information på denna webbplats kan vara av en icke uttömmande art och/eller utdaterad.
  3. Beslut bör aldrig tas baserat på information som publiceras på denna webbplats utan att söka professionell juridisk rådgivning.
  4. Att besöka denna webbplats och/eller att förlita sig på information som finns på denna webbplats sker på egen risk.
 9. Ansvarsbegränsning

  1. PRUDENS AB är inte ansvarig för eventuell förlust eller skada som kan uppstå:

   1. i samband med användning av eller på grund av oförmåga att använda denna webbplats; eller
   2. användning av, eller förlitande på information som visas på denna webbplats.

   Sekretesspolicy

 10. Cookies

  1. PRUDENS AB är väl medveten om besökares personliga integritet. Därför använder denna webbplats inga tredje part cookies eller tjänster för att spåra besökare.
 11. Automatiskt insamlad information

  1. För att analysera besökstrender och samla in bred demografisk information, kan denna webbplats registrera och lagra följande information om besökare:
   1. IP adresser;
   2. webbläsare och operativsystem;
   3. datum och tid för besök på denna webbplats; och
   4. besökta sidor på denna webbplats.
  2. Information som samlas in om besökare är inte kopplad till personligt identifierbar information.
 12. Insamling av personuppgifter

  1. PRUDENS AB kan samla in och lagra personuppgifter för administration av abonnemang på nyhetsbrev.
  2. PRUDENS AB kan samla in och lagra personuppgifter för direkt marknadsföring.
 13. Hantering av personuppgifter

  1. PRUDENS AB hanterar personuppgifter i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (Förordning 2016/679) samt kompletterande bestämmelser i svensk lag.
  2. PRUDENS AB har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda behandlade personuppgifter mot förlust, manipulation eller obehörig åtkomst.
  3. Personuppgifter hanteras konfidentiellt och lämnas inte ut i annat syfte än sådant som krävs av PRUDENS AB:s förpliktelser eller enligt tillämplig lagstiftning.
 14. Frågor & klagomål

  1. Du kan kontakta oss:
   1. för att utan kostnad erhålla en kopia av dina personuppgifter som hanteras av PRUDENS AB;
   2. om du har frågor, kommentarer eller klagomål angående denna sekretesspolicy eller eventuell avvikelse därifrån, eller om PRUDENS AB:s behandling av personuppgifter;
   3. om du har anledning till att tro att dina personuppgifter som hanteras av PRUDENS AB är felaktiga eller om du vill radera dina personuppgifter som hanteras av PRUDENS AB; eller
   4. om du invänder mot att PRUDENS AB hanterar dina personuppgifter för direkt marknadsföring och vill att PRUDENS AB avslutar all sådan behandling av dina personuppgifter.